error
  • XML Parsing Error at 1:247. Error 73: > required
პერსონალის მიღება

შპს ალექსანდრე ღურწკაიას გიმნაზია- ჯიჯი

 

მასწავლებელთა შესარჩევი კონკურსის დებულება
1. კონკურსის მიზანი

1.1.კონკურსის მიზანია უმაღლესი ხარისხის უზრუნველსაყოფად შესაბამისი კვალიფიკაციის კადრების შერჩევა.

2. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
2.1. კონკურსზე დაიშვებიან:

• მასწავლებლის ვაკანსიის დასაკავებლად მხოლოდ შესაბამისი უმაღლესი განათლების სერთიფიცირებული პედაგოგები

3. კონკურსის პირობები

3.1. კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად მსურველებმა უნდა შემოიტანონ  განაცხადი Teacherjobs.ge -ზე შპს ალექსანდრე ღურწკაიას გიმნაზია- ჯიჯი მიერ

 

გამოცხადებულ ვაკანსიაზე  მითითებულ ვადებში.  I ეტაპის გადალახვის შემთხვევაში ადმინისტრაციაში წარმოადგინოს:

საგნის კურიკულუმი;

კომპლექსურის განხორციელების მინი-სცენარი

გაკვეთილის გეგმა (XI-XII შემთხვევაში )

3.2. კონკურსი ტარდება ეტაპებად:

1. წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ანალიზი და შეფასება;
2. პედაგოგიური ხედვისა და მიდგომების პრეზენტაცია(გასაუბრება);
3. სადემონსტრაციო გაკვეთილის ჩატარება.

3.3. შეფასების ძირითადი კრიტერიუმები:

მონაწილეები შეფასდებიან შემდეგი ძირითადი კრიტერიუმების მიხედვით:

1. მასწავლებელის პროფესიულ სტანდარტებთან შესაბამისობა;
2. მასწავლებელთა ეთიკის კოდექსთან შესაბამისობა;

3. მესამე თაობის სასწავლო გეგმის საფუძვლიანი ცოდნა;
4. გიმნაზიის საგანმანათლებლო კონცეფციასთან შესაბამისოსბა;
5. აკადამიური და შემოქმედებითი მიღწევები
6. უცხო ენისა და კომპიუტერული პროგრამების (MS Windows, MS Word, MS PowerPoint) ცოდნა

3.4. სამუშაოზე აყვანის შემთხვევაში მონაწილეს მოეთხოვება ადმინისტრაციაში დამატებით შემდეგი დოკუმენტების წარმოდგენა:

1. პირადობის მოწმობის ასლი;
2.აკადემიური ხარისხის (ბაკალავრი, მაგისტრი, დოქტორი ან მათთან გათანაბრებული) დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
3. სერთიფიცირებული მასწავლებლის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

4. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ;

5. ცნობა ნასამართლეონის შესახებ ;

6. ცნობა სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშუხებლობის წიინაღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩადენისთვის ნასამართლეონის შესახებ

7. რეზიუმე/cv
8. საგნობრივ კათედრასთან შეთანხმებული საგნის კურიკულუმი

3.5. ვადები და საკონკურსო კომისიის შემადგენლობა

კონკურსის ვადებსა და საკონკურსო კომისიის შემადგენლობას განსაზღვრავს ადმინისტრაცია შიდა ბრძანების საფუძველზე.

19 თებერვალი, 2013 წ.
FaceBook Twitter Digg MySpace Delicious Google ელფოსტაბეჭდვა
ფოტოგალერეა
პრომო გალერეა
ჯიმშერ ღურწკაია - ჯიჯის დამფუძნებელი და მესაკუთრე
გმადლობთ, რომ დაინტერესდით ჯჯ-გიმნაზიით და ეწვიეთ ჩვენს ვებ-გვერდს! ჩვენ კარგად გვესმის, თუ რაოდენ ძნელია მშობლისათვის შვილის განათლებასთან დაკავშირებით იმ გადაწყვეტილების მიღება, რომელმაც შესაძლოა მთელი ოჯახის მომავალი ბედი განსაზღვროს, ხოლო პედაგოგისთვის ისეთი სამსახურის პოვნა,სადაც შესაძლებელია სრული თვითრეალიზაცია და აღიარების მოპოვება. ვიმედოვნებთ, ვებ-გვერდი დაგეხმარებათ გიმნაზიის გაცნობასა და ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღებაში.