მისია
სასკოლო განათლების თანამედროვე სისტემაში ბუნებისმეტყველება აუცილებელ საგნად აღიარებული არ არის. ბევრ მასწავლებელსა და მშობელს ჰგონია, რომ სწორი გრამატიკა, დათვლის და ინგლისურ ენაზე ლაპარაკის უნარი – სწორედ ის ცოდნაა, რომელიც ბავშვს სკოლის დამთავრების შემდგომი პროფესიული საქმიანობისთვის ამზადებს.
ბუნებისმეტყველებას ბავშვები რაღაც ვიწროსპეციალიზირებულ საგნად მიიჩნევენ. თანამედროვე საშუალო სკოლის ლაბორატორიის აღჭურვის აუცილებლობის შესახებ საერთოდ არავინ ფიქრობს.
დღევანდელი სკოლა ძირითადად თეორიაზეა კონცენტრირებული.
სკოლა იყენებს წიგნს, როგორც თავისი წარმოების მთავარ ინსტრუმენტს და წარმატებული განათლების წინაპირობას. ცდილობს, თავისი მოსწავლეები მხოლოდ ფაქტების ჩამონათვალით უზრუნველყოს. მაგრამ მოსწავლეები პატარა ასაკში ჯერ კიდევ კითხულობენ ზღაპრებს ზღაპრული გმირების შესახებ, ხოლო მოგზაურობებსა და დედამიწაზე არსებული ყველაზე საოცარი ადგილების შესახებ ჯერ კიდევ არ აქვთ ის წარმოდგენა, რომელიც რთული საგნების ასათვისებლად არის აუცილებელი. საბუნებისმეტყველო საგნები უნდა ისწავლებოდეს დაწყებითი კლასებიდან და ამის მნიშვნელობაზე დღეს ბევრს საუბრობენ.
მიიხედ-მოიხედეთ – ყველგან მხოლოდ იურისტები და ეკონომისტებია. სწორედ ისინი არიან დღეს მოდერნიზაციის მსხვერპლნი. მათი მეშვეობით ინოვაციურ პროდუქტს ვერ შექმნი. თანამედროვე ეკონომიკას ესაჭიროება დიდი რაოდენობით სპეციალისტები ზუსტი მეცნიერებების სფეროდან, მაღალკვალიფიციური საინჟინრო კადრები. ამიტომაც ყველა ქვეყანაში დღეს ყველაზე პრესტიჟული და პერსპექტიული ინჟინრის პროფესიაა.
ბუნებისმეტყველების სწავლებისას ყურადღების გამახვილება განწყობა-დამოკიდებულებების ჩამოყალიბებაზე, კვლევა-ძიების უნარ-ჩვევების განვითარებასა და ცოდნის გამოყენებაზე არის კონცენტრირებული, როგორც თანამედროვე პედაგოგიკის, ისე ქართული კლასიკური დიდაქტიკის მოთხოვნა. იაკობ გოგებაშვილის თანახმად, ბუნების შესწავლის უმთავრესი მიზანია - “გაუხსნას ყმაწვილს თანაგრძნობა ბუნებისა, შეაყვაროს მისი გამოძიება და მისი განხილვა” (“ბუნების კარი”, I გამოცემის წინასიტყვაობა).
ჩვენი გიმნაზია სწორედ მომავალი ინჟინრების საბაზო განათლების დანერგვაზეა გამიზნული, მოსწავლის აღჭურვა იმ ცოდნითა და უნარ-ჩვევებით, რომლებიც მას საშუალებას მისცემს, ალღო აუღოს კაცობრიობის სწრაფ პროგრესს, გამოიყენოს თანამედროვე მეცნიერების მიღწევები, გახდეს საზოგადოების სრულფასოვანი წევრი. აღჭურვილობასა და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლების მეთოდიკით გიმნაზია აღმოსავლეთ ევროპის სკოლებს შორის წამყვან ადგილს დაიკავებს. გიმნაზიასთან იქმნება კათედრები ძირითადი დისციპლინების მიხედვით, რომელთა სათავეში დადგებიან გამოცდილი და წანმყვანი პროფესორები როგორც ქართული, ისე ევროპული უმაღლესი სასწავლებლებიდან. ცხოვრება გიმნაზიაში გაუტოლდება ოჯახის ცხოვრებას. ჩვენ გვეყოლება მსოფლიო მასშტაბის მრავალი კონკურსის და ოლიმპიადის გამარჯვებულები სხვადასხვა საგნებში, სიმღერაში, სპორტსა და სხვა სახის საგნებში. გიმნაზიაში სწავლას დღესასწაულად და თქვენი ბავშვის სიხარულად ვაქცევთ.
ახალი გიმნაზიის მთავარი მიზანია - ბავშვი სიხარულით მიდიოდეს სკოლაში და სწავლის პროცესი სიამოვნებას ანიჭებდეს.
22 დეკემბერი, 2011 წ.
ბეჭდვა