რეკვიზიტები
საფირმო სახელწოდება: შპს "ალექსანდრე ღურწკაიას გიმნაზია-ჯიჯი" 
იურიდიული მისამართი: საქართველო, ზუგდიდი, ფიფიას ქ. №14
ფაქტიური მისამართი: საქართველო, ზუგდიდი, ცაიშვილი ქ. №32
საიდენტიფიკაციო კოდი: 220389559
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 28/09/2006
დირექტორი: მათე კიკალიშვილი
საბანკო ანგარიში: სს „პროკრედიტ ბანკის“ ზუგდიდის ფილიალი
ანგარიშის ფლობელი: შპს რეზონანსი-საქართველო
ანგარიშის ნომერი: GE05PC0173600100031992
ბეჭდვა