ახალი სასწავლო წელი დაიწყო
ახალი სასწავლო წელი დაიწყო
გიმნაზიაში,პირისპირ სწავლების განახლებისთანავე ჯიჯიელებმა აქტიურ ფაზაში გადაიყვანეს პროექტი "ისწავლე და ასწავლე ჯიჯიში",პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს ხარისხიანი სწავლა-სწავლებისა და ცნობიერების დონის ამაღლების პროცესს, მდგრადი განვითარებისთვის საჭირო ცოდნის, უნარების, დამოკიდებულებებისა და ღირებულებების ჩამოყალიბებას.
09 ოქტომბერი, 2021 წ.
ბეჭდვა