საზაფხულო ბანაკი
საზაფხულო ბანაკი
ჯიჯის საზაფხულო ბანაკს მილანელი, თანატოლი  სტუმრები ჰყავს!
17 ივლისი, 2019 წ.
ბეჭდვა