ფუნქციები

GG-ის გააჩნია თანამედროვე სპორტული დარბაზი, რომელიც აღჭურვილია მრავალფეროვანი სპორტული ინევენტარებით.

სპორტული და ფიზიკური განათლება აუცილებელი პირობაა პიროვნების ჰარმონიული განვითარებისათვის, რაც დაწყებითი და საბაზო განათლების ძირითად მიზანს წარმოადგენს.

სპორტული სახეობების მრავალფეროვნება ჯიჯიელებს აძლევს საშუალებას, გამოავლინონ და განავითარონ თავიანთი ფიზიკური უნარები. ჯიჯის სპოტზალი - ეს არის ჯიჯიელების ფიზიკური განვითარების  შესანიშნავი ბაზაა.
13 თებერვალი, 2014 წ.
ბეჭდვა